JANOVÁ, Petra. Adhezní spolupůsobení lepidla s konstrukčním dřevem [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184237. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Jan Vaněrek.

Uložit do Citace PRO