KOCMÁNEK, Tomáš. Cihelný prach vznikající při broušení pálených zdících tvarovek a možnosti jeho využití [online]. Brno, 2020 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184238. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Lenka Nevřivová.

Uložit do Citace PRO