KONVIČNÝ, Václav. Studium průběhu zrání a vysychání objemově kompenzovaných potěrových hmot [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184239. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Stanislav Šťastník.
Uložit do Citace PRO