BENDA, Tomáš. Bezpečnostní audit v průmyslovém podniku [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18424. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Luboš Kotek.
Uložit do Citace PRO