MÁŠA, Jiří. Studium možností aktivace el. popílků jako aktivní příměsi do betonu [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184242. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Rudolf Hela.

Uložit do Citace PRO