POSPÍŠIL, Dušan. Vliv způsobu prozvučování na výsledky měření žáruvzdorných tvarovek ultrazvukovou impulsovou metodou [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184246. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Jiří Brožovský.
Uložit do Citace PRO