SLÁMA, Radek. Možnosti zvýšení trvanlivosti betonů ve vysoce chemicky agresivním prostředí v zemědělství [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184248. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Adam Hubáček.
Uložit do Citace PRO