ŠKVAŘIL, Michael. Zjišťování trvanlivosti deskových modulárních prvků v různých prostředích [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184249. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Jan Vaněrek.
Uložit do Citace PRO