ZADRAŽIL, Lukáš. Možnost využití technologie dusané hlíny pro stavbu rodinného domu [online]. Brno, 2020 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184251. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Nikol Žižková.

Uložit do Citace PRO