SICHA, Jakub. Statické řešení zastřešení nádrže [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184255. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Miloš Zich.
Uložit do Citace PRO