BÁRTOVÁ, Denisa. Využití moderních kompozitních materiálů při návrhu betonových konstrukcí [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184264. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce František Girgle.
Uložit do Citace PRO