ČERNÝ, Pavel. Mostní nadjezd přes dálnici [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184265. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Radim Nečas.
Uložit do Citace PRO