HEJL, Zbyněk. Objekt pro bydlení – nosná železobetonová konstrukce [online]. Brno, 2020 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184268. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Pavel Šulák.

Uložit do Citace PRO