NIESNER, Jakub. Studie chování železobetonových sloupů zesílených ovinutím FRP tkaninou [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184278. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Vojtěch Kostiha.
Uložit do Citace PRO