BROŽEK, Jan. Strojové zpracování časoprostorových dat pro potřeby územního plánování [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184281. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Jiří Apeltauer.
Uložit do Citace PRO