BRTNÍKOVÁ, Tereza. Asfaltové směsi se zpěněným asfaltem [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184282. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Petr Hýzl.
Uložit do Citace PRO