DOSTÁL, Filip. Vliv druhu a dávky polymeru na vlastnosti modifikovaných pojiv [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184283. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Petr Hýzl.
Uložit do Citace PRO