FELCMAN, Jan. Studie I/40 Břeclav - Mikulov [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184285. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Radka Matuszková.

Uložit do Citace PRO