NOVÁK, Martin. Rezidence Zlatá Pole v Letovicích [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184294. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Martin Všetečka.
Uložit do Citace PRO