ŘEHULKA, Martin. Navrhování nízkohlučných asfaltových směsí [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184299. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Michal Varaus.
Uložit do Citace PRO