SLÁVIKOVÁ, Ľubica. Studie křižovatky ulic Hlavní třída a Slezská ve Frýdku-Místku [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184300. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Michal Radimský.
Uložit do Citace PRO