SOBKOVÁ, Jolana. Mimoúrovňové křížení železniční trasy Přerov - Brno silnicí III/4349 v Chropyni [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184301. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Radka Matuszková.
Uložit do Citace PRO