MIKHNO, Yevgeniy. Návrh lávky přes silnici I/11 v Ostravě [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184317. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce David Marván.
Uložit do Citace PRO