STRAKA, Pavel. Zastřešení tribuny [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184321. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Ivan Balázs.
Uložit do Citace PRO