BACULAK, Ladislav. Zastřešení nádvoří administrativních budov [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184324. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Petr Brosch.
Uložit do Citace PRO