BŘEČKA, Jan. Administrativní budova s výrobní halou [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184326. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Martin Horáček.
Uložit do Citace PRO