KONEČNÝ, Štěpán. Návrh lávky přes řeku Svratku v Brně [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184331. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Petr Nečesal.
Uložit do Citace PRO