BARTEK, Vojtěch. Zdravotně technické instalace a plynovod v polyfunkčním objektu [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184333. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Alena Vaščáková.
Uložit do Citace PRO