BENKOVÁ, Erika. Zdravotně technické instalace a plynovod v penzionu pro seniory [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184334. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Alena Vaščáková.

Uložit do Citace PRO