CAKL, Dominik. Vzduchotechnické jednotky [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184336. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Aleš Rubina.
Uložit do Citace PRO