HORÁČKOVÁ, Leona. Energetická náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184343. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Petr Horák.
Uložit do Citace PRO