KALNÝ, Richard. Vliv změny klimatu na energetickou náročnost a vnitřní prostředí budov [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184345. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Jan Weyr.
Uložit do Citace PRO