PEICHL, Petr. Energetický audit [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184349. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Petr Horák.
Uložit do Citace PRO