RYŠAVÁ, Veronika. Energeticky uvědomělá optimalizace budovy [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184351. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Petr Horák.
Uložit do Citace PRO