ŠEVČÍK, Jan. Zdravotně technické instalace a plynovod v hotelu [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184352. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Alena Vaščáková.
Uložit do Citace PRO