ZAORALOVÁ, Kateřina. Regulace vzduchotechnických zařízení [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184355. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Aleš Rubina.
Uložit do Citace PRO