DOBIÁŠOVÁ, Lucie. Ochrana společensky významných objektů jako měkkých cílů s využitím modelu evakuace [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184356. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky. Vedoucí práce Petra Okřinová.
Uložit do Citace PRO