FUCHS, Marek. Optimalizace nákladů na elektrickou energii při výstavbě [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184362. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Martin Nový.
Uložit do Citace PRO