CHROMČÁKOVÁ, Marcela. Analýza tržní ceny nemovitostí v příhraničních regionech [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184365. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Zdeněk Krejza.
Uložit do Citace PRO