KOČÍBOVÁ, Markéta. Smluvní podmínky FIDIC v projektovém řízení staveb [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184367. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Martin Nový.
Uložit do Citace PRO