KORYCH, Tomáš. Studie proveditelnosti výstavby infrastruktury pro rekreační plavbu [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184368. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Zdeněk Dufek.
Uložit do Citace PRO