BÍLEK, Josef. Sestavení technologie součásti "skříň bezpřevodového výtahového stroje" pro TPV sériové výroby [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18438. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Kalivoda.

Uložit do Citace PRO