SEČÁNYOVÁ, Alexandra. Financování bydlení v ČR a na Slovensku [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184381. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Gabriela Kocourková.

Uložit do Citace PRO