SVOBODOVÁ, Petra. Analýza nabídkových cen nemovitostí ve vybrané lokalitě [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184384. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Eva Vítková.
Uložit do Citace PRO