VONDÁLOVÁ, Ludmila. Režijní náklady ve stavebním podniku [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184388. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Tomáš Hanák.
Uložit do Citace PRO