BARTEK, Petr. Vybrané části stavebně technologického projektu mateřské školy v Brně [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184391. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Vít Motyčka.
Uložit do Citace PRO