DROZD, Michal. Vybrané části stavebně technologického projektu psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184396. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Martin Mohapl.
Uložit do Citace PRO