HAVLÍČEK, Jakub. Zázemí sportovního areálu - stavebně technologický projekt [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184400. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Jitka Laura Vlčková.
Uložit do Citace PRO