HLINŠŤÁK, Filip. Přístavba výrobní haly Simandl v Petrovicích, příprava realizace a řízení stavby [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184404. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Jiří Šlanhof.
Uložit do Citace PRO