JÍLEK, Jan. Objekt B3 bytového komplexu Sadová - stavebně technologický projekt [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184407. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Boris Biely.
Uložit do Citace PRO